Church History (->1.1.2015)


Publications

Go to first page Go to previous page 1 of 3 Go to next page Go to last page
A3 Book section, Chapters in research books
’Att återvända till början’ : historia och identitet inom Missionsprovinsen (2014)
Carola Nordbäck
Makadam
A3 Book section, Chapters in research books
Den kyrkohistoriska handbokens historiografi (2014)
Carola Nordbäck
Mittuniversitetet
E1 Popularised article, newspaper article
En Arkimedes från Gamla Karleby (2014)
Gustav Björkstrand
Österbottens tidning
E1 Popularised article, newspaper article
Ett nådens år från Herren (2014)
Gustav Björkstrand
Kummin
C1 Book
Från parnassen och predikstolen: Föredrag, tal och predikningar 2005-2012 (2014)
Gustav Björkstrand
Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi
E1 Popularised article, newspaper article
Han trodde och kämpade för friheten: Recension av Nils Erik Forsgårds bok Ingens herre ingens träl. Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige och Finland (2014)
Gustav Björkstrand
Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning
E1 Popularised article, newspaper article
Herrens bön (2014)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
A3 Book section, Chapters in research books
Historiebruk i Vilhelmina : församling, plats och identitet i brytningstider (2014)
Carola Nordbäck
Umeå universitet
A1 Journal article (refereed)
Inklusion genom exklusion : Anders Svedbergs antikatolicism som exempel på kollektivt historiemedvetande (2014)
Jakob Dahlbacka
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja

Last updated on 2018-19-09 at 19:36