Nationalekonomi (->1.1.2015)


Publikationer

null null 5 av 5 null null
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sambandet mellan familjebakgrund och ekonomisk status i Finland: The connection between family background and economic status in Finland (1999)
Eva Österbacka
Ekonomiska Samfundets Tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Påverkar familjebakgrunden de finska männens levnadsförhållanden: The effects of family background on the living conditions among Finnish men (1995)
Eva Österbacka
Ekonomiska Samfundets Tidskrift

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36