Nationalekonomi (->1.1.2015)


Publikationer

null null 2 av 5 null null
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Finland, Ryssland och NATO (2014)
Jan Otto Andersson
Ny Tid
E1 Populär artikel, tidningsartikel
För stor eller liten?: Om den offentliga sektorns storlek (2014)
Jan Otto Andersson
Ny Tid
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Har vi råd med välfärden? (2014)
Jonas Lagerström
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Hildur och jag (2014)
Jonas Lagerström
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Historien om en skola i fritt fall (2014)
Jonas Lagerström
Åbo Underrättelser
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kolonialismens historia (2014)
Jan Otto Andersson
Fredsposten
B2 Bokavsnitt
Kriisi-istunto: dialogi ekologiseen hyvinvointivaltioon siirtymisestä. (2014)
Jan-Otto Andersson
Kelan tutkimusosasto
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kunskapsdelningens många nivåer och konsten att fånga dem i ett ramverk (2014)
Isto Huvila, Jannica Heinström, Farhan Ahmad,
Eva Österbacka, Gunilla Widén

Informaatiotutkimus
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Mixed Taxation and Transboundary Externalities:: A Model with Large Jurisdictions (2014)
Tomas Aronsson, Lars Persson, Tomas Sjögren
Public Finance Review
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36