Barnpedagogik (->1.1.2015)


Publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan (2014)
Ahlskog-Björkman E
Nordisk barnehageforskning

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36

Dela länk