Early childhood education (->1.1.2015)


Publications

A1 Journal article (refereed)
Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan (2014)
Ahlskog-Björkman E
Nordisk barnehageforskning

Last updated on 2018-19-09 at 19:36