Institutet för samhällsforskning


Personer


Publikationer

null null 1 av 26 null null
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Brexit förklarad på tre minuter (2019)
Lauri Rapeli
Västra Nyland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Demokratins tidsperspektiv kan förlängas (2019)
Lauri Rapeli
Västra Nyland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Demokrati är en lyxvara (2019)
Lauri Rapeli
Västra Nyland
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Det går inte så dåligt för EU, egentligen (2019)
Lauri Rapeli
Västra Nyland
B2 Bokavsnitt
Did following the election campaign educate or confuse voters? (2019)
Lauri Rapeli, Kim Strandberg
The Social Science Research Institute, Åbo Akademi University
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Do discussions in like-minded groups necessarily lead to more extreme opinions?: Deliberative democracy and group polarization (2019)
Kim Strandberg, Staffan Himmelroos, Kimmo Grönlund
International Political Science Review
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Do Surveys Overestimate or Underestimate Socioeconomic Differences in Voter Turnout? Evidence from Administrative Registers (2019)
Hannu Lahtinen, Pekka Martikainen, Mikko Mattila, Hanna Wass, Lauri Rapeli
Public Opinion Quarterly
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Engaging the Millennials: The Citizens’ Initiative in Finland (2019)
Janette Huttunen, Henrik Serup Christensen
Young
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En selfies psykologi (2019)
Lauri Rapeli
Västra Nyland
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Fighting misperceptions and doubting journalists' objectivity: A review of fact checking literature. (2019)
Sakari Nieminen, Lauri Rapeli
Political Studies Review
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26