Åbo Akademis bibliotek (ÅAB) (->1.1.2015)


Publikationer

null null 1 av 3 null null
E1 Populär artikel, tidningsartikel
30 x bibeltolkning för barn. Rec. av Bibelberättelser för barn i Norden (2014)
Maria Lassén-Seger
Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Alf Prøysens Teskedsgumma i tantforskningsperspektiv (2014)
Maria Lassén-Seger
Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Extra mycket socker. Recension av Malin Klingenbergs Alberta Ensten och uppfinnarkungen (2014)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
D1 Artikel i en facktidskrift
Focus groups – stimulating and rewarding co-operation between the library and its patrons (2014)
Höglund Eva
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries
D1 Artikel i en facktidskrift
Glädjepiller i naturen. Recension av Åsa Lind & Anna Bengtssons Utflyktsbok för rim och ramsare (2014)
Maria Lassén-Seger
Opsis barnkultur
B2 Bokavsnitt
Handboll : ett kämpande framför muren (2014)
Jens Backlund, Juho Karlsson, Marcus Lepola
Pargas Idrottsförening
B2 Bokavsnitt
Illustrating Mrs Pepperpot (2014)
Maria Lassén-Seger, Anne Skaret
Cambridge Scholars Publishing
B2 Bokavsnitt
Introduction : Mrs Pepperpot revisited (2014)
Maria Lassén-Seger, Anne Skaret
Cambridge Scholars Publishing

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36