Womens Studies (->1.1.2015)


Publications

B1 Non-refereed journal articles
Att blogga det ätstörda (2014)
Ann-Charlotte Palmgren
Sukupuolentutkimus
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Göra ätstörd: om flickskap, normativitet och taktik i bloggar (2014)
Ann-Charlotte Palmgren
A1 Journal article (refereed)
'It is historically constituted': Historicism in feminist constructivist arguments (2005)
Honkanen K
European Journal of Women's Studies
View on publisher's site

Last updated on 2018-19-09 at 19:37

Share link