Kvinnovetenskap (->1.1.2015)


Publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Att blogga det ätstörda (2014)
Ann-Charlotte Palmgren
Sukupuolentutkimus
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Göra ätstörd: om flickskap, normativitet och taktik i bloggar (2014)
Ann-Charlotte Palmgren

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:37