Centret för livslångt lärande (CLL) (->1.1.2015)


Publikationer

G5 Doktorsavhandling (artikel)
On the use of convex underestimators in global optimization (2014)
Anders Skjäl
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Targeted allylation and propargylation of galactose-containing polysaccharides in water (2014)
Ann-Sofie Leppänen, Chunlin Xu, Kirsti Parikka, Patrik Eklund, Rainer Sjöholm, Harry Brumer, Maija Tenkanen, Stefan Willför
Carbohydrate Polymers
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Targeted Functionalization of Spruce O-Acetyl Galactoglucomannans-2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl-oxidation and Carbodiimide-Mediated Amidation (2013)
Ann-Sofie Leppänen, Chunlin Xu, Patrik Eklund, Jessica Lucenius, Monika Österberg, Stefan Willför
Journal of Applied Polymer Science
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Targeted modification of galactose-containing polysaccharides (2012)
Leppanen AS, Xu CL, Parikka K, Eklund P, Tenkanen M, Willfor S
Abstracts of Papers of the American Chemical Society
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Acetylation and characterization of spruce (Picea abies) galactoglucomannans (2010)
Chunlin Xu, Ann-Sofie Leppänen, Patrik Eklund, Peter Holmlund, Rainer Sjöholm, Kenneth Sundberg, Stefan Willför
Carbohydrate Research
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Metal-mediated allylation of enzymatically oxidized methyl alpha-D-galactopyranoside (2010)
Ann-Sofie Leppänen, Outi Niittymäki, Kirsti Parikka, Maija Tenkanen, Patrik Eklund, Rainer Sjöholm, Stefan Willför
Carbohydrate Research
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:37