Individuell akademisk tilldelning
Medlem av pedagogisk nämnd
Startdatum: 09.04.2018
Slutdatum: 09.04.2018
Organisation: Åbo Akademi
Beskrivning
Medlem av pedagogiska nämnden vid Viveca Rabbs och Sofie Henricsons provföreläsningar om kritisk diskursanalys för tjänsten som biträdande professor/forskardoktor i svenska den 9 april 2018. Ansvarig för det skriftliga utlåtandet.

Senast uppdaterad 2018-22-04 vid 15:45