Evenemangorganisation
Svenskan och språkundervisning i det flerspråkiga klassrummet
Startdatum: 08.02.2018
Slutdatum: 09.02.2018
Beskrivning
FNF arrangerar ett symposium om språkundervisning i flerspråkiga klassrum i Vetenskapernas hus i Helsingfors den 8–9 februari 2018. Vår ambition är att symposiet ska erbjuda en kombination av teoretisk och praktisk kunskap om svenskan och dess roll i språkundervisningen i utbildningsmiljöer som i tilltagande grad är två- och flerspråkiga.

Symposieprogrammet består av inbjudna och inskickade föredrag som berör både modersmålsundervisning och L2-undervisning i svenska utbildningssammanhang med betoning på Finland.

Senast uppdaterad 2018-12-02 vid 19:45