Vetenskapligt medlemskap eller förtroendeuppdrag
Medlem i vetenskaplig kommitté
Scientific Advisory Committee for ProTed – Professional Learning in Teacher Education, the first Centre of excellence, Norge, 2013-2018.

Startår: 2013
Slutår: 2018
Organisation: Scientific Advisory Committee for ProTed – Professional Learning in Teacher Education, the first Centre of excellence, Norge, 2013-2018.

Senast uppdaterad 2018-31-01 vid 13:30