Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
Att förvärva yrkesläraridentitet En fenomenografisk yrkespedagogisk studie av praktikhandledningens inflytande på yrkeslärarstuderandes identitetsutveckling.
År: 2017
Organisation: Åbo Akademi
Beskrivning
Medlem i betygskommittén för bedömning av doktorsavhandling; Eivor Romar.

Senast uppdaterad 2018-31-01 vid 12:59