Presentation, tal eller offentligt framträdande
Evaluation of programmes for teacher education at Orebro University
Startdatum: 13.02.2015
Slutdatum: 31.12.2016
Evenemangstid: Presentation of the report together with Tom Wikman February 1-2. 2017
Beskrivning
Report: Kärnkurser i lärarutbildningar vid Örebro universitet. Analys av dokument, intervjuer, enkätsvar och observationer
(152p)

Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 10:45