Individuell akademisk tilldelning
Proof reader of the manuscript of a book on education.
Startdatum: 28.09.2015
Slutdatum: 15.12.2016
Organisation: Staffan Selander, University of Stockholm
Beskrivning
Selander, S. Didaktiken efter Vygotskij Design för lärande, Published 2017 on Liber

Senast uppdaterad 2019-16-10 vid 12:41