Individuell akademisk tilldelning
Expert report regarding suggested winner of award
Startdatum: 07.03.2017
Slutdatum: 17.03.2017
Organisation: The Royal Society of Arts and Sciences of Uppsala (Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala) award
Beskrivning
Professor Roger Säljö

Senast uppdaterad 2019-16-10 vid 12:43