Tidigare arbetserfarenhet
Forskardoktor
Startdatum: 01.01.2014
Slutdatum: 31.07.2017
Organisation: Jyväskylä universitet
Beskrivning
The project “Language conceptions and practices in bilingual early childhood. Swedish-Finnish bilingual children in Swedish medium pre-schools in Finland” (”Språkliga uppfattningar och praktiker kring tvåspråkiga småbarn. Svensk/finska tvåspråkiga barn vid svenskspråkiga daghem i Finland”) is financed by the Academy of Finland 2013-2017.

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/tutkimus/hankkeet/child2ling

Senast uppdaterad 2018-22-05 vid 07:42