Presentation, tal eller offentligt framträdande
Via meningsskapande till emancipatoriskt skrivande. Skrivkompetens på svenska som första- och andraspråk i Finland och Sverige.
Startdatum: 30.11.2017
Slutdatum: 01.12.2017
Evenemangstid: NNMF6, Den sjätte nordiska modersmålsdidaktiska konferensen, Syddansk universitet Danmark

Senast uppdaterad 2017-14-12 vid 10:21