Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
Et diskursorientert bidrag til forståelse av studenters selvutforming gjennom lærerutdanning.Lærerstudenters profesjonelle utforming.
År: 2017
Organisation: NTNU
Beskrivning
29.9
Denne studien søker innsikt i lærerstudenters profesjonelle utforming innenfor en statlig norsk høgskole. I arbeidet kartlegges rådende diskurser blant studenter som er under utdanning, og studien søker innsikt i hvordan studentenes selv, her forstått som bevegelig og desentrert, formes i utdanningen og hvordan det konstruerer bestemte former av profesjonalitet..

Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 12:54

Dela länk