Evenemangorganisation
Forskningsseminarium inom Nätverk för litteraturdidaktisk forskning i Norden
Startdatum: 28.11.2017
Slutdatum: 28.11.2017
Beskrivning
Seminariet diskuterade artikelutkast kring temat litteratursamtal, ett gemensamt projekt som startade under nätverksseminarium i november 2016 och presenterades på ett symposium på konferensen Skriv! Les! i Trondheim i maj 2017. Avsikten var att följa upp presentationerna och diskutera de framväxande artikelutkasten för framtida publikation.

Nätverket samlar doktorander och forskare inom litteraturdidaktik för årligen återkommande seminarier. Samarbetet består av gemensamma konferenspresentationer, forskningsprojekt och diskussioner av framväxande artiklar och avhandlingsmanuskript.

Senast uppdaterad 2017-04-12 vid 21:28