Tilldelning i publicering
Vetenskapligt granskad konferenspublikation
Startår: 2015
Slutår: 2016
Beskrivning
Huvudredaktör för konferenspublikationen som utgavs i anknytning till Den femte nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning, NNMF5 vid Åbo Akademi 3-4.12.2015. Konferensvolymen är en vetenskapligt granskad rapport och utkom i december 2016.

Senast uppdaterad 2017-04-12 vid 21:05