Högre utbildning
Pedagogie doktorsexamen
Slutdatum: 14.11.2017
Organisation: Åbo Akademi
Beskrivning
Doktorsavhandlingen "Video Poetry: Negotiating Literary Interpretation. Students' multimodal designing in response to literature" fokuserar elevers multimodala textskapande inom litteraturundervisning. Avhandlingen undersöker hur en arbetsprocess med att omvandla poesi till film inverkar på en grupp elevers tolkningsarbete kring den litterära texten.

Senast uppdaterad 2017-04-12 vid 22:35