Utmärkelse, pris och ära
Publons Peer Review Awards 2017
År: 2017
Organisation: Publons Peer Review Awards 2017
Beskrivning
As one of the top 1 per cent of peer reviewers in Social Sciences

Senast uppdaterad 2019-15-04 vid 16:06

Dela länk