Professionell referent för vetenskapliga positioner

År: 2017
Organisation: Malmö Högskola, institution K3.
Beskrivning
Sakkunnig för tillsättning av lektorat i Visuell kommunikation vid Malmö Högskola, 15 sökanden. Referensnummer i Malmö Högskolas system: REK 2.2.1-2016/182.

Senast uppdaterad 2017-02-10 vid 13:58