Presentation, tal eller offentligt framträdande
Lärares interaktion i virtuell tandemundervisning
Startdatum: 06.02.2020
Slutdatum: 07.02.2020
Evenemangstid: ARBETSLIVSKOMMUNIKATION - XXXX Internationella VAKKI-symposiet
Beskrivning
Web 2.0 och digitala verktyg har skapat nya möjligheter för hur, när och var människor interagerar med varandra. Detta gäller även inom utbildning och skola, där interaktion på distans har skapat nya möjligheter exempelvis inom den kommunikativa språkundervisningen. Detta medför förändrade förutsättningar för lärarens arbete, kontakt och interaktion med studerande som i stället för klassrumsinteraktion bygger på interaktion genom digitala media i virtuella lärmiljöer. Syftet med vår presentation är att beskriva interaktionen mellan lärare och studerande i en virtuell tillämpning av tandempedagogik inom formell undervisningskontext.

Tandempedagogik bygger på elevcentrerade arbetssätt där två studerande med olika förstaspråk lär sig varandras språk genom ömsesidigt samarbete och interaktion. Därmed har tidigare forskning främst fokuserat på interaktionen mellan tandempartnerna. I en formell undervisningskontext har tandemläraren dock en viktig uppgift och ansvar och därmed är det aktuellt att granska även lärarnas interaktion med studerandena.

Vi presenterar en fallstudie av tre lärares interaktion med tandempar inom undervisning i det andra inhemska språket svenska/finska i gymnasiet. Studerandena samarbetar i par i en virtuell lärmiljö bestående bl.a. av videosamtal och delade dokument. Materialet omfattar video- och skärminspelningar av lärarnas interaktion med studerande i den virtuella lärmiljön och i det fysiska klassrummet. Vi granskar när och i vilka syften lärarna interagerar med studerandena. Resultaten visar att lärarna tar främst en observerande roll speciellt i den virtuella lärmiljön och deltar sällan i interaktionen. I det fysiska klassrummet är fokus på organisatoriska utmaningar. I den virtuella lärmiljön är fokus främst på att hjälpa studerande att lösa sådana språkliga utmaningar i deras interaktion som de inte lyckas lösa sinsemellan. För att fullt utnyttja möjligheterna i virtuell tandemundervisning behövs mera forskning om lärarens roll och uppgift.

Senast uppdaterad 2020-10-03 vid 09:53

Dela länk