Vetenskapligt medlemskap eller förtroendeuppdrag
Chair of the Nordic Academy of Management, 2019-2021
Startår: 2019
Slutår: 2021
Organisation: Nordic Academy of Management (Nordiska företagsekonomiska föreningen, NFF)

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 15:17