Presentation, tal eller offentligt framträdande
Den gränsöverskridande bilderboken
Startdatum: 13.11.2019
Slutdatum: 13.11.2019
Evenemangstid: Anförande på Akademiforumet #lässtunden 13.11.2019
Beskrivning
Avsikten med föredraget är att inspirera till nya perspektiv på bilderboken, visa på dess gränsöverskridande karaktär och dess komplexitet – både till innehåll och form. Jag kommer jag att fokusera på det som kunde kallas komplexa bilderböcker, komplexa i det avseendet att de ofta innehåller drag av det som den danska litteraturforskaren Martin Blok Johansen kallar ”uavgørlighed” – en obestämbarhet. Det obestämbara kan ses i att de är mångtydliga, öppna för tolkning och inte alls entydiga – inte ens för en vuxen läsare.

Senast uppdaterad 2020-14-01 vid 15:32