Presentation, tal eller offentligt framträdande
Poesi i blickfånget – estetiska angreppssätt i poesiundervisning
Startdatum: 11.10.2019
Slutdatum: 11.10.2019
Evenemangstid: Webbinarium inom Litteraturdidaktiskt nätverk 11.10.2019
Beskrivning
De senaste åren har poesin och poesididaktik stigit fram allt tydligare inom det litteraturdidaktiska fältet och i klassrummen kan vi se allt fler som väljer att arbeta med estetiska bearbetningar inom poesiundervisningen. Men vilken inverkan på elevers tolkningsprocess har den här typen av arbetssätt, och hur motiveras den här typen av
angreppssätt i forskning? I presentationen tar jag avstamp i de här två frågeställningarna och belyser dem med stöd i den forskning jag har gjort inom området.

Senast uppdaterad 2020-14-01 vid 15:22