Presentation, tal eller offentligt framträdande
Pic(ture) me! Visuell litteratur i undervisningen
Startdatum: 05.10.2019
Slutdatum: 05.10.2019
Evenemangstid: Seminariet Läsning gör skillnad 5.10.2019
Beskrivning
Litteratur i form av bilderböcker, serieromaner och grafiska romaner är ett snabbt expanderande fält med en livfull och spännande utveckling. Dessa litteraturformer blir allt mer komplexa och normbrytande. Bilderboken är i dag ett medium som inte enbart riktar sig till de yngsta läsarna, utan är gränsöverskridande och riktar sig till läsare i alla åldrar och präglas av komplexa, radikala och experimentella drag.

Projektet Pic(ture) me! är ett samarbetsprojekt mellan lärare och forskare som utforskar litteraturarbete med visuell litteratur som bilderböcker, serieromaner och grafiska romaner i åk 7–9 och på gymnasiet. Föreläsningen riktar sig till lärare på alla stadier och i alla ämnen och avsikten är att inspirera till nya perspektiv på bilderboken och visa på dess gränsöverskridande karaktär och möjligheter. Under föreläsningen presenterar vi konkreta undervisningsexempel, diskuterar litteraturexempel och förser deltagarna med redskap för bilderboksläsning samt ger uppslag till ämnesöverskridande arbete kring teman som flykt, utanförskap och normer.

Senast uppdaterad 2020-14-01 vid 15:20