Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
"Hur härligt sången klingar” Identitet, gemenskap och utanförskap i finlandssvensk sång
År: 2019
Organisation: Musikvetenskap, Åbo Akademi
Beskrivning
Medlem i betygsnämnden för doktorsdisputation i musikvetenskap.

Senast uppdaterad 2020-07-01 vid 15:34