Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
Chemical modification and utilization of paper grade pulp and fractions thereof
År: 2016
Organisation: Universität für Bodenkultur Wien, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria

Senast uppdaterad 2020-07-01 vid 14:38