Vetenskapligt medlemskap eller förtroendeuppdrag
Ledamot i Insamlingsnämnden
Startår: 2019
Slutår: 2025
Organisation: Svenska Litteratursällskapet, Helsingfors

Senast uppdaterad 2019-18-12 vid 12:41