Vetenskapligt medlemskap eller förtroendeuppdrag
Ledamot i Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
Startår: 2019
Slutår: 2030
Organisation: Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Senast uppdaterad 2019-18-12 vid 12:40