Scientific membership or position of trust
Ledamot i Forskningsnämnden.
Details
Start year: 2018
End year: 2025
Organisation: Svenska Litteratursällskapet, Helsingfors.

Last updated on 2019-18-12 at 12:39