Vetenskapligt medlemskap eller förtroendeuppdrag
Ledamot i Forskningsnämnden.
Startår: 2018
Slutår: 2025
Organisation: Svenska Litteratursällskapet, Helsingfors.

Senast uppdaterad 2019-18-12 vid 12:39

Dela länk