Forskningsförvaltning och finansiering
Den finländska forskningsinfrastrukturen för allmän opinion (FIRIPO)
Startdatum: 01.01.2020
Slutdatum: 31.12.2022
Beskrivning
Den finländska forskningsinfrastrukturen för allmän opinion (FIRIPO) är ett mångvetenskapligt konsortium för studiet av samhällsopinion, åsiktsbildning och valbeteende (choice behavior). FIRIPO betjänar en bred skara vetenskapsgrenar och opinionsforskare i hela världen. Dessutom erbjuder FIRIPO nyttig information för beslutsfattare, medier och allmänheten. Genom omfattande paneldata kommer FIRIPO att kunna analysera förändringar i samhällsopinion. FIRIPO har fyra centrala målsättningar:
1. Att systematisera och koordinera vetenskaplig forskning i samhällsopinion och valbeteende (choice behavior) i Finland;
2. Att facilitera inlärning, utveckling och delning av (nya) survey-metoder;
3. Att skapa en öppen kontaktyta för studiet av allmän opinion;
4. Att befrämja open access-mål i vetenskapen genom att i samarbete med Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv FSD stödja en öppen datapolitik.

Senast uppdaterad 2019-16-12 vid 14:26