Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
“Hur härligt sången klingar”. Identitet, gemenskap och utanförskap i finlandssvensk sång
År: 2019
Organisation: Musikvetenskap, Åbo Akademi

Senast uppdaterad 2019-18-12 vid 12:42