Presentation, speech or public appearance
Människan som kulturvarelse: Kulturbärare och trickster.
Details
Start date: 24/10/2019
End date: 24/10/2019
Event name: 24 oktober 2019.
Description
Föredrag under seminariet: Perspektiv på 21a århundradets samhällsutmaningar. Seminarium på Svenska litteratursällskapet i Finland. Arrangörer: Svenska litteratursällskapet, Riksbankens jubileumsfond, Suomen Kulttuurirahasto (Finska kulturfonden) och Svenska kulturfonden.

Last updated on 2019-18-12 at 12:43