Professionell referent för vetenskapliga positioner

År: 2018
Organisation: Helsingfors universitet
Beskrivning
Sakkunnig för bedömning av docentkompetens, Seija Karppinen

Senast uppdaterad 2019-24-10 vid 15:53