Professionell referent för vetenskapliga positioner

År: 2018
Organisation: Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten
Beskrivning
Sakkunnig för bedömning av docentkompetens, Peter Hasselskog

Senast uppdaterad 2019-24-10 vid 15:51