Professionell referent för vetenskapliga positioner

År: 2019
Organisation: Institutt for estetiske fag ved OsloMet-storbyuniversitet
Beskrivning
Medlem i sakkunnignämnd av sökande till tjänstens som professor/førsteamanuensis/førstelektor i fagdidaktikk i design for bærekraftig, material- og miljølære.

Senast uppdaterad 2019-24-10 vid 15:44