Tilldelning i publicering
Techne Serien
Startår: 2019
Slutår: 2022
Beskrivning
Techne serien ägs av NordFo, Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd. Serien publicerar sedan 1995 forskning inom slöjdpedagogik och slöjdvetenskap på nordiska språk och engelska. Från och med 2011 görs all publicering som "open access". Artiklarna som publiceras genomgår en "double blind review" process och håller därmed vetenskaplig standard. Techne serien fyller kraven för nivå 1 i "Publikationsforum (JUFO)" som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation.

Senast uppdaterad 2019-24-10 vid 15:34