Annan individuell utvärdering eller experttilldelning
Evaluation of applicants for a position as lecturer in the Swedish language (associate professor)
År: 2017
Organisation: University of Linköping, Sweden.
Beskrivning
Two prioritized applicants Marie Sörlins och Alexandra Petrulevich.

Senast uppdaterad 2019-22-10 vid 10:52