Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
”Den nödvändiga grunden” – underkännanden och erkännanden under lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar, nr 268
År: 2016
Organisation: Linnéus University, Sweden
Beskrivning
Faculty opponent at the dissertation for doctoral degree 2.12.

Senast uppdaterad 2019-22-10 vid 10:42