Förhandsgranskare, opponent eller bedömare av avhandling
Elevmangfald og mulegheiter for deltaking. Ei kvalitativ analyse av lærarar si forståing og handtering av elevmangfaldet på barnetrinnet
År: 2015
Organisation: University of Stavanger, Norway
Beskrivning
Member of the evaluating committee

Senast uppdaterad 2019-17-10 vid 09:36