Presentation, tal eller offentligt framträdande
PALO MEETS REALITY: Turun kaupungin osallisuusmallin uudistaminen
Startdatum: 01.03.2019
Evenemangstid: Foresight Friday

Senast uppdaterad 2019-09-09 vid 10:15