Pre-examiner, opponent or assessor of doctoral thesis
Demokratins förutsättningar vid staters självständighet. En studie om politiska regimer i nybildade stater
Details
Year: 2014
Organisation: Åbo Akademi University

Last updated on 2017-20-06 at 10:12