Presentation, tal eller offentligt framträdande
Pic(ture) me! Visuell litteratur i undervisningen
Startdatum: 10.04.2019
Slutdatum: 11.04.2019
Evenemangstid: Forum för Modersmål och litteratur 10-11.4.2019
Beskrivning
Presentationen tar avstamp i projektet Pic(ture) me!, ett projekt som utforskar arbete med ungdomars litterära tolkningar och visuella läskunnighet genom bilderboksläsning i åk 7–9. Under workshopen presenteras projektet, dess bakgrund och utgångpunkter, liksom konkreta exempel på arbete med bilderböcker med syfte att stöda ungdomars litterära tolkningsarbete och visuella läskunnighet.

Senast uppdaterad 2019-31-05 vid 14:02