Undervisningserfarenhet
Allmän språkvetenskap
Startår: 2015
Slutår: 2015
Organisation: Åbo Akademi
Beskrivning
Fakultetsgemensam introduktionskurs till allmän språkvetenskap, obligatorisk för huvud- och biämnesstuderande i språk och logopedi.

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 10:12